Wonen

Zoals iedereen willen onze cliënten ook graag een plek voor zichzelf. Een huis waarin ze zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en plezierig kunnen leven. Samen met onze cliënten kijken we wat er nodig is om zelfstandig te wonen of blijven wonen. Dat kan een passende woning zijn, ondersteuning bij het huishouden of de administratie.

“Hier moet je goed kunnen luisteren en niet invullen wat jij denkt dat het beste is voor de cliënt.”

Wat kun jij doen?

Als (Assistent) Wooncoach, Buurtcirkel-, Vrijetijds- of Inloopcoach, Ervaringsdeskundige of Ondersteunend medewerker/Slaapwacht begeleid je volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Daarbij werken we naar zelfstandigheid op basis van hun ondersteuningsplan. Kenmerkend in onze aanpak is dat we dat samen met de cliënt doen: wat zijn de mogelijkheden van de cliënt, welke wensen en behoeften heeft hij of zij, in welke levensfase zit de cliënt?

De begeleiding vindt plaats in hun thuissituatie. Dat kan een woonplek bij Pameijer zijn of gewoon een eigen appartement. We stimuleren en coachen cliënten vooral om zelfredzamer te worden en hun zelfstandigheid te vergroten. Het sociale netwerk van cliënten speelt daarbij ook een belangrijke rol.