Werken

Onze cliënten willen graag dingen doen die ze leuk vinden, iets betekenen voor een ander, waardering krijgen, contact hebben met andere mensen en geld verdienen. Samen met hen zoeken we een baan of andere dagbesteding die daarbij past. 

We kijken welke talenten iemand heeft en wat hij of zij nodig heeft. Dat kan een baan zijn, meer ondersteuning op de werkvloer of een training of cursus. Voor cliënten met ernstigere beperkingen kan het ook ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld aankleden of eten maken. Zo werken we stap voor stap aan concrete doelen: meer zelfstandigheid, geld verdienen, meer verantwoordelijkheid of betere sociale vaardigheden.

“Grenzen gaan vervagen binnen de zorg. Inclusie is het devies: meedoen. ”

Wat kun jij doen?

Als Leerwerkcoach, Jobcoach, Praktijkondersteuner of Ervaringsdeskundige begeleid, stimuleer en ondersteun je mensen om meer zelfredzaam te worden en hun zelfstandigheid te vergroten. Dit doe je op basis van het ondersteuningsplan en de afspraken die je samen met de cliënt maakt. Je werkt cliënten in, traint ze in werk- en sociale vaardigheden en stimuleert het samenwerken tussen mensen onderling. Ook betrek en activeer je het sociale netwerk van de cliënt.

Iedereen heeft een ander ondersteuningsplan en andere aanpak nodig om zich te ontwikkelen. Wij brengen de talenten van mensen in kaart en leren hen nieuwe vaardigheden. Zo zorgen we in een team van collega’s dat cliënten betaald of onbetaald werk naar vermogen hebben.