Psychiatrische & verslavingsproblemen

Bij Pameijer willen we dat iedereen die dat nodig heeft ondersteuning krijgt. Ook mensen die door zorgmijding of probleemgedrag hun eigen herstel in de weg zitten. Ons onderdeel Mozaïk biedt zorg aan volwassenen met psychiatrische en verslavingsstoornissen in combinatie met ernstige problemen op sociaal terrein, zoals wonen, werk, dagbesteding, financiën en justitie. Vaak hebben zij ook een verstandelijke beperking.

“Trots, zelfvertrouwen en vakmanschap daar draait het hier allemaal om. Cliëntenbetrokkenheid is hier uniek hoog en dat gaat heel ver. Wat goed is voor de cliënt, is goed voor Pameijer.”

Mozaïk biedt een integrale aanpak van deze multiproblematiek: ambulante psychiatrische behandeling en sociaal-maatschappelijke hulpverlening. We focussen op het herstel van de cliënt door onze zorg af te stemmen op de individuele problemen (zorg op maat).

Wat kun jij doen?

Als GZ-psycholoog, Behandelcoördinator, Casemanager Justitie/WMO of bijvoorbeeld Regiebehandelaar (psychiater) verzorg je ambulante behandeling (regulier en forensisch), ambulante forensische begeleiding, bemoeizorg en ondersteuning op meerdere levensgebieden. De behandeling is gericht op het herstel en de maatschappelijke participatie van de cliënt, door de eigen mogelijkheden van de cliënt te versterken rekening houdend met zijn wensen en beperkingen. Doel is de cliënt zoveel mogelijk in de samenleving te laten functioneren.