Pameijer als werkgever

In alles wat we bij Pameijer doen, staat de mens centraal. Onze mensen zijn vindingrijk energiek, daadkrachtig en leggen graag verbindingen. Pioniers met een missie, het lef om dingen anders te doen en de energie om door te zetten. Zij gaan voor een samenleving waar iedereen ertoe doet en ondersteunen mensen, ook de meest kwetsbare, bij het versterken van hun eigen kracht. Past dat bij jou?

“De kwaliteit van de zorg voor cliënten is net zo belangrijk als de kwaliteit van de zorg voor werknemers.”

Onze cultuur

Als werkgever bieden we volop kansen aan mensen die denken in mogelijkheden. Die beschikken over een nuchtere mentaliteit en vanuit hun passie en betrokkenheid het verschil willen maken. We bieden een omgeving waar zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en continue ontwikkeling binnen een hecht en zelforganiserend team van fijne collega’s vanzelfsprekend zijn.

Diversiteit

Ieder mens is uniek, en heeft zijn eigen kwaliteiten. Dat is wat wij bij Pameijer koesteren en waarderen, ongeacht leeftijd, sekse, religie, afkomst of hoe gezond je bent. Als we elkaar zien zoals we zijn, als een mens met eigen gewoontes en drijfveren, wensen en dromen, dan ontstaat er ruimte om samen te leven en te ontdekken. En dat is waar wij voor staan.

“Kansen zien in plaats van de beren op de weg.” 

Herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg helpt de cliënt zoveel mogelijk zichzelf te helpen. Dit betekent dat we uitgaan van het herstelproces van de cliënt en hem ondersteunen om zijn eigen kracht en mogelijkheden aan te boren en te benutten om zijn wensen en doelen te kunnen bereiken.  

Ervaringsdeskundigheid

Mensen die zelf cliënt in de psychiatrie, verslavingszorg of op psychosociaal gebied zijn geweest, weten als geen ander wat wel en niet bijdraagt aan herstel. Daarom is ervaringsdeskundigheid al geruime tijd een speerpunt binnen Pameijer. Concreet bieden we hiervoor werkplekken voor ervaringsdeskundigen aan en organiseren we diverse activiteiten om draagvlak te creëren binnen onze organisatie. Ook hebben we een ontmoetingsplek voor cliënten gecreëerd waar ideeën vrij kunnen worden uitgewisseld en hebben we in 2012 de Howie the Harp opleiding in Nederland geïntroduceerd.

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is de basis waarop wij onze methodieken baseren. Iedereen bij Pameijer wordt toegerust in het oplossingsgericht werken. Het helpt jou en je cliënten te werken aan eigen doelen met behulp van eigen krachtbronnen, hoe moeilijk een situatie ook is. Oplossingsgericht werken helpt onze medewerkers om in te spelen op de veranderende en complexere vragen van onze cliënten.