Opgroeien en opvoeden

Een kind opvoeden is niet altijd makkelijk. Als het echt te zwaar wordt voor een ouder of gezin, bijvoorbeeld omdat een kind een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen of een ernstig meervoudige beperking heeft, kunnen wij daarbij ondersteunen. Daarbij werken we met de contextuele aanpak, waarbij het hele gezin wordt meegenomen.

We hebben kleinschalige woonvormen waar kinderen (tijdelijk) kunnen verblijven. Maar ook de mogelijkheid om te komen logeren als het thuis even niet meer gaat. Daarnaast hebben we ontwikkelcentra voor kinderen met een ernstige beperking die niet naar regulier of speciaal onderwijs kunnen. Ons uitgangspunt zijn niet de problemen, maar de talenten van het kind. We kijken naar wat het kind wel of goed kan. Door dat te stimuleren, voelen kinderen zich prettiger en kunnen ze beter aangeven wat ze nodig hebben.

“Soms denk je wel van dit kan hij/zij echt niet. Maar daar moet je overheen stappen. Dan blijkt het heel vaak wél te kunnen.”

Wat kun jij doen?

Als (Assistent) Pedagogisch medewerker, Gezinsondersteuner of Gedragsdeskundige ondersteun je kinderen tot en met 18 jaar. Daarbij heb je contact met iedereen die voor het kind belangrijk is: de ouders of verzorgers, leraren, familieleden, vriendjes en klasgenoten. Zo wordt het kind vanuit meerdere kanten gestimuleerd.

Begeleiding kan thuis plaatsvinden, maar ook op school of op de dagbehandeling. De behandeling van de jongeren richt zich vooral op het uitbreiden van hun sociale vaardigheden en praktische vaardigheden. In kleine stappen werken we toe naar concrete doelen, variërend van betere persoonlijke verzorging en meer beweging tot de invulling van onderwijs en vrije tijd. Zo bereiden we het kind langzaam voor op het leven als volwassene.